Om jag tror att jag har drabbats av infektion under cellgiftsbehandling?

  • Tag då tempen
  • Om du har…
    • Frossa
    • Temp >38,5 eller temp >38,0 i 2 dagar...
  • Tag då kontakt med sjukvården för ev. provtagning och ev infektionsbehandling

Läs mer!

Om tempstegring enligt ovan kan detta innebära allvarlig infektion. Har du påverkat allmäntillstånd eller frossa och feber som ovan så skall du ej bagatellisera detta.


Första Sidan Föregående Nästa