Kommer jag att drabbas av biverkningar?

Ja, cellgifter ger tyvärr många olika biverkningar.

Läs mer under fliken läkemedel om de vanligaste biverkningarna av de läkemedel som du planeras att behandlas med.


Läs mer!

 


Nästa