Hur påverkas immunförsvaret av cellgiftsbehandlingen?

Under mellanperioderna av cellgiftsbehandlingen sjunker antalet vita blodkroppar vilket gör att man är något mer infektionskänslig.

Läs mer!

Cellgifter angriper snabbt växande celler och tyvärr påverkar cellgifter även kroppsegna friska celler och framför allt blodkroppsbildande celler som finns i benmärgen. Den dosbegränsande biverkan (= varför det inte är möjligt att ge högre doser av cellgifter) är hämning av nyproduktionen av vita blodkroppar = leukocyter. Det är stor skillnad på olika cellgifter och cellgiftskombinationers påverkan på immunförsvaret. Fråga din sjukvårdspersonal angående detta. Cellgifter hämmar även produktionen av röda blodkroppar (Hemoglobin=Hb=syretransportör) samt blodplättar (trombocyter = viktig del i blodets koagulationsförmåga). Hämningen av produktionen av röda blodkroppar är sällan dramatisk men det kan bidra till bla trötthet efter en längre tids cellgiftsanvändning. Det är sällan man får kraftig hämning av blodplättarna vid konventionell cellgiftsbehandling. Om du dock får kraftig näsblödning, röd urin eller andra blödningar skall du genast kontakta sjukvårdsinrättning.


Nästa