Yondelis

Mycket vanliga (uppträder hos fler än 1 av 10 patienter):


Du kan: • känna dig trött

 • bli andfådd (dyspné)

 • få fler blåmärken än normalt

 • blöda näsblod

 • lättare få infektioner. En infektion kan också ge dig förhöjd kroppste mperatur (feber).

 • Du kan få feber. Om du får förhöjd kroppstemperatur måste du uppsöka vård omedelbart.

 • Du kan också få värk i ryggen, musklerna och lederna.

 • Du kan få nervskador som kan resultera i muskelvärk, svaghet och domningar.

 • Du kan bli svullen i kroppen eller få svullna ben och en krypande känsla i huden.

 • Du kan få diarré, förlust av vätska från kroppen, inflammation i  munnen (stomatit), smärta i buken, viktnedgång, matsmältningsbesvär och förändrat smaksinne.

 • Du kan få hosta.

 • Du kan tappa hår.

 • Du kan också drabbas av yrsel, sömnproblem, huvudvärk, lågt blodtryck och hudrodnad.

 • Du kan få en reaktion vid injiceringsstället.Yondelis infusion kan läcka ut från venen när du får den, vilket medför att vävnadscellerna runt injektionsstället skadas och dör (vävnadsnekros) 


Översikt över Läkemedel