Alimta


 • Minskat antal vita blodkroppar

 • Lågt hemoglobinvärde (blodbrist)

 • Minskat antal blodplättar

 • Diarré

 • Kräkningar

 • Smärta, rodnad, svullnad eller ömhet i munnen

 • Illamående

 • Aptitnedsättning

 • Utmattning (trötthet)

 • Hudutslag

 • Håravfall

 • Förstoppning

 • Känselbortfall

 • Njurar: onormala blodvärden


Vanliga



 • Allergisk reaktion: hudutslag/brännande eller stickande känsla

 • Infektion

 • Feber

 • Uttorkning

 • Njursvikt

 • Hudirritation och klåda

 • Bröstsmärta

 • Muskelsvaghet

 • Konjunktivit (inflammerat öga)

 • Krånglande mage

 • Smärta i buken

 • Smakförändringar

 • Lever: onormala blodvärden

 • Tårfyllda ögon


Översikt över Läkemedel