Hydrea

Biverkningar


Mycket vanliga (>10%)  • Benmärgshämning

Vanliga (1-10%)   • Illamående

  • Kräkningar

  • Diarré

  • Inflammation i munslemhinna

  • Hudutslag


Översikt över Läkemedel