Cytosar

Biverkningar

Mycket vanliga (>10%) • Benmärgshämning
 • Illamående och kräkningar
 • Diarré
 • Anal inflammation
 • Håravfall och hudbiverkan
 • Leverpåverkan med enzymstegring
 • Ögonbesvär

Vanliga (1-10%) • Buksmärta
 • Halsont
 • Muskelsmärta
 • Yrsel och neurologiska symtom
 • Smärta vid injektionsstället


Läs mer!

 

Översikt över Läkemedel