Hycamtin

Biverkningar


Mycket vanliga (>10%)  • Benmärgshämning
  • Viktminskning och aptitlöshet, trötthet, svaghet, allmän känsla av obehag
  • Illamående, kräkning, magvärk, förstoppning
  • Inflammation och sår i munnen, på tungan eller tandköttet
  • Feber
  • Håravfall

Vanliga (1-10%)  • Allergiska eller överkänslighetsreaktioner (inkluderande hudutslag)

  • Gulaktig hud
  • Hudklåda
  • Muskelsmärta


Översikt över Läkemedel