Fluoruracil 5FU

5FU, Fluorouracil, Fluracedyl


Vanliga biverkningar (>1%)  • Benmärgshämning
  • Munbesvär
  • Diarré
  • Torr hud
  • Rinnande ögon och näsa
  • Illamående


Översikt över Läkemedel