Xeloda Capecitabin

Intag av Xeloda med mat och dryck
Du bör ta tabletterna inom 30 minuter efter avslutad måltid.


Biverkningar


Mycket vanliga (>10%)  • Hand-fot-syndrom (stickningar, känselbortfall, smärta, svullnad eller rodnad i handflatorna eller under fotsulorna), utslag, torr eller kliande hud

Vanliga (1-10%)  • Trötthet

  • Aptitförlust

  • Diarré

  • Illamående

  • Kräkningar

  • Munbesvär

  • Buksmärta

 


Översikt över Läkemedel