Vepesid Etposid

Biverkningar

Vanliga (>10%)  • Illamående

  • Kräkningar

  • Håravfall

  • Benmärgshämning

Mindre vanliga (1-10%)  • Illamående

  • Kräkning

  • Håravfall

  • Munbesvär

  • Diarré

  • Buksmärta

 


Översikt över Läkemedel