UFT

Biverkningar


Mycket vanliga (>10%) • Benmärgshämning

 • Diarré

 • Illamående, kräkningar

 • Buksmärtor

 • Munsår

 • Anorexi

 • Svaghetskänsla

 • Ökade leverenzymervärden

Vanliga biverkningar (1-10%) • Svampinfektion

 • Uttorkning, näringsbrist

 • Förändring av smaksinne

 • Trötthet, yrsel

 • Sömnlöshet

 • Depression

 • Klåda eller domningar i händer eller fötter

 • Förvirring

 • Ökat tårflöde, ögoninflammation

 • Svullna vrister

 • Inflammerade vener

 • Andningssvårigheter

 • Tilltagande hosta

 • Halsinflammation

 • Förstoppning, gasbildning, matsmältningsbesvär

 • Slemhinneinflammation

 • Muntorrhet

 • Rapningar.

 • Håravfall, utslag, fjällning, hudmissfärgningar, klåda, ljuskänslighet, svettningar, torr hud, nagelproblem

 • Muskelsmärtor, ryggsmärtor, ledsmärtor

 • Feber, huvudvärk, olustkänsla, frossbrytningar, smärta

 • Viktförlust


Översikt över Läkemedel