Temodal

Biverkningar


Mycket vanliga (>10%) • Aptitlöshet

 • Huvudvärk

 • Förstoppning

 • Illamående

 • Kräkningar

 • Utslag

 • Håravfall

 • Trötthet

Vanliga • Infektioner i munhålan

 • Sårinfektioner

 • Benmärgshämning

 • Förhöjt blodsocker

 • Viktminskning

 • Förändringar i sinnestillstånd eller uppmärksamhet

 • Oro/depression

 • Sömnighet

 • Talsvårigheter

 • Försämrad balans, yrsel

 • Förvirring, glömska, koncentrationssvårigheter

 • Oförmåga att somna eller sova vidare

 • Stickningar, blåmärken, skakningar

 • Onormal syn eller dimsyn, dubbelseende

 • Hörselnedsättning

 • Andnöd

 • Hosta

 • Blodpropp i benen

 • Vätskeretension

 • Svullna ben

 • Diarré

 • Mag- eller buksmärtor

 • Halsbränna

 • Orolig mage

 • Sväljsvårigheter

 • Muntorrhet

 • Irriterad eller röd hud, torr hud, klåda,

 • Muskelsvaghet, smärta i lederna, muskelvärk och muskelsmärta

 • Täta urinträngningar

 • Svårigheter att hålla tätt

 • Allergiska reaktioner

 • Feber

 • Ansiktssvullnad

 • Smärta

 • Smakförändringar

 • Onormala leverfunktionsvärden


Översikt över Läkemedel