TAXOTERE  Docetaxel

Docetaxel är en substans som har sitt ursprung i barren från idegranen. Docetaxel hör till gruppen anti-cancerläkemedel som kallas taxoider.

Biverkningar


Mycket vanliga (>10%)
Benmärgshämning, håravfall, illamående, kräkning, sår i munnen, diarré och trötthet.


Vanliga: (1-10%) • Infektioner
 • Feber
 • Allergiska reaktioner
 • Aptitlöshet (anorexi)
 • Sömnlöshet
 • Domningskänsla eller myrkrypningar eller smärta i leder och muskler
 • Huvudvärk
 • Smakförändring
 • Inflammation i ögat eller ökat tårflöde
 • Svullnad orsakad av bristfälligt lymfdränage
 • Andfåddhet
 • Nästäppa; inflammation i hals och näsa; hosta
 • Näsblod
 • Orolig mage inklusive illamående, kräkningar och diarré, förstoppning
 • Magsmärta
 • Matsmältningsbesvär
 • Rodnad och svullnad av handflator och fotsulor, vilket kan orsaka hudfjällning (detta kan även inträffa på armarna, i ansiktet eller på kroppen)
 • Förändring i färgen på dina naglar och eventuell påföljande nagelavlossning
 • Muskelsmärta eller värk; ryggvärk eller skelettsmärta
 • Menstruationsrubbningar
 • Svullnad av händer, fötter, ben
 • Influensaliknande symtom
 • Viktökning eller viktminskning.


Översikt över Läkemedel