TAXOL Paklitaxel

Biverkningar 

De vanligaste biverkningarna är håravfall och ett minskat antal blodceller. Efter avslutad behandling bör ditt hår växa tillbaka och blodvärdena bli normala igen.


Mycket vanliga (>10%)  • Benmärgshämning, vilket leder till ett minskat antal blodceller, vilket ibland leder till infektioner (huvudsakligen infektioner i urinvägarna och övre luftvägarna), och anemi (blodbrist)

  • Lättare överkänslighetsreaktioner såsom värmevallningar och hudutslag

  • Nervpåverkan i händer och/eller fötter (perifer neuropati), som karaktäriseras av myrkrypningar, bortdomning och/eller smärta

  • Lågt blodtryck

  • Blödningar

  • Illamående, kräkningar

  • Diarré

  • Håravfall

  • Muskel- eller ledsmärta

  • Slemhinneinflammation


Översikt över Läkemedel