Paraplatin

Biverkningar 

Dosbegränsande biverkan är benmärgspåverkan. Blodvärdena bör normaliseras innan nästa behandlingscykel påbörjas. Kumulativ toxicitet har inte rapporterats.


Övriga vanliga biverkningar  • Illamående och kräkning
  • Buksmärta
  • Försämrad njurfunktion
  • Förändring av saltbalans
  • Förhöjda levervärden


Översikt över Läkemedel