Oncovin Vinkristin

Biverkningar

Vanligast och dosbegränsande biverkan är neurologiska biverkningar

Övriga biverkningar är  • Benmärgshämning
  • Förändrat blodtryck
  • Håravfall


Översikt över Läkemedel