Novantrone

Biverkningar


Mycket vanliga (>10%) • Benmärgshämning

 • Övergående EKG-förändringar

 • Illamående och kräkningar

 • Munbesvär

 • Diarré

 • Buksmärtor

 • Nedsatt aptit

 • Håravfall

 • Neurologiska symptom såsom ångest, förvirring, dåsighet och parestesier

Vanliga (1-10%) • Allergiska reaktioner

 • Svaghet

 • Feber

 • Hjärtrytmrubbningar och hjärtsvikt

 • Andnöd

 • Förhöjda leverenzymvärden


Läs mer!

 

Översikt över Läkemedel