Navelbine

Biverkningar


Mycket vanliga (>10%) • Illamående

 • Kräkningar

 • Inflammation i munslemhinnan

 • Benmärgshämning


Vanliga (1-10%) • Nedsatt reaktionsförmåga som i enstaka fall kan påverka ben- och senreflexer

 • Myrkrypningar

 • Diarré

 • Förstoppning

 • Lätt håravfall

 • Blodbrist

 • Ledvärk, muskelsmärtor, bröstsmärtor

 • Smärtor på tumörstället

 • Trötthet

 • Feber

 • Inflammation och smärta på injektionsstället


Översikt över Läkemedel