Mitomycin-C

Mitomycin är ett slags antibiotika med antitumoraleffekt

Biverkningar


Vanliga  • Benmärgshämning

Övriga biverkningar som kan förekomma framför allt vid höga doser  • Huvudvärk
  • Trötthet
  • Illamående och/eller kräkningar, blodkräkningar
  • Diarré och aptitlöshet
  • Hud- och slemhinnereaktioner
  • Munbesvär
  • Håravfall
  • Njurfunktionsnedsättning


Översikt över Läkemedel