Methotrexate Metotrexat

Biverkningar


Mycket vanliga (>10%)  • Benmärgshämning
  • Illamående
  • Förhöjda leverprover

Vid höga doser även  • Munbesvär
  • Diarré
  • Håravfall
  • Nedsatt aptit
  • Kräkning
  • Njurfunktionsnedsättning
  • Hudutslag


Översikt över Läkemedel