Leukeran Klorambucil

Biverkningar 


Mycket vanliga (>10%)  • Påverkan på benmärgen med nedsatt nybildning av olika blodkroppar.

Vanliga (1-10%)  • Illamående

  • Kräkningar

  • Diarré

  • Munbesvär


Översikt över Läkemedel