Leukeran Klorambucil

Biverkningar   • Benmärgshämning
  • Illamående
  • Diarré
  • Munbesvär


Översikt över Läkemedel