Holoxan Ifosfamid

Biverkningar 

En mycket vanlig biverkan är håravfall, speciellt vid höga doser och lång behandlingstid. Illamående och kräkningar förekommer hos ungefär hälften av alla patienter. Benmärgspåverkan är vanligt och svårighetsgraden av dessa biverkningar är dosberoende.
Urinblåsebesvär är en vanlig och dosberoende biverkan, den kan dock förebyggas och/eller lindras med samtidig tillförsel av mesna. 10-20% av alla behandlade patienter får symptom på förvirring inom några timmar upp till några dagar efter behandlingsstart.


Vanliga (1-10%)  • Trötthet, svaghet, sjukdomskänsla. Feber, infektioner
  • Benmärgshämning 
  • Illamående, kräkningar
  • Håravfall. Förändring av syra-basbalans
  • Förvirring, dåsighet
  • Urinblåsbesvär
  • Njurfunktionsnedsättning
  • Nedsatt manlig fertilitet


Översikt över Läkemedel