Gemzar

Biverkningar


Mycket vanliga (>10%) • Benmärgshämning

 • Influensaliknande symtom såsom övergående muskel-, rygg- och huvudvärk

 • Klåda

 • Trötthet

 • Illamående

Vanliga (1-10%) • Nedsatt aptit

 • Munbesvär

 • Diarré

 • Förstoppning

 • Trötthet

 • Hosta


Översikt över Läkemedel