Fludara Fludarabine

Biverkningar


Mycket vanliga biverkningar (>10%)  • Benmärgshämning

  • Infektioner

Vanliga (1-10%)  • Feber

  • Illamående, kräkningar

  • Diarré

Dessutom förekommer trötthet, svaghet, inflammation i munslemhinnorna (stomatit), allmän olustkänsla, förlust av aptiten, vätskeansamling i kroppen (ödem), frossbrytningar, domningar eller svaghetskänsla i armar och ben (perifer neuropati), synstörningar och hudutslag.


Översikt över Läkemedel