Epirubicin Farmorubicin

Biverkningar

Behandling med Farmorubicin medför en hög frekvens av biverkningar. Frekvensen och svårighetsgraden av biverkningarna påverkas av dos, och doseringsintervall. Benmärgshämning är den akut dosbegränsande biverkan men är av övergående natur.


Vanliga (>10%)  •  Benmärgshämning.  
  •  Illamående och kräkningar
  •  Munbesvär.
  •  Håravfall.
  •  Lokal reaktion

Mindre vanliga (1-10%)  •  Hjärtbesvär (uppträder först efter mycket långvarig behandling)Översikt över Läkemedel