Eloxatin Oxaliplatin

Biverkningar

Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)


Eloxatin kan påverka nerver (perifer neuropati). Du kan få stickningar och/eller domningar i fingrar, tår, runt munnen eller i halsen, vilka ibland kan associeras med kramper.


Dessa biverkningar utlöses ofta av kyla såsom när man öppnar kylskåpet eller håller en kall dryck. Du kan också få problem att utföra finmotoriska uppgifter såsom knäppning av knappar. Även om de flesta av dessa symtom går tillbaka helt av sig själva, är ihållande besvär av sensorisk neuropati efter behandlingen avslutats möjliga.


Vissa människor har upplevt en stickande, chock-liknande känsla som strålar ner över armar eller bålen när man böjer på nacken.


Eloxatin kan ibland ge upphov till en obehaglig känsla i halsen, främst när man sväljer, som ger en känsla av andfåddhet. Om denna känsla inträffar, uppkommer den vanligtvis under eller inom några timmar efter infusionen och kan utlösas av kyla.


Även om detta är obehagligt, så kommer det inte att pågå länge och försvinner utan behandling.


Eloxatin kan ge diarré, milt illamående och kräkningar; läkemedel som förebygger dessa symtom ges vanligen av din läkare innan behandling och kan även ges efter behandling.


Eloxatin ger en temporär minskad mängd blodkroppar. Minskad mängd röda blodkroppar kan orsaka blodbrist (anemi), onormala blödningar eller blåmärken (på grund av minskad mängd blodplättar). Minskningen av mängden vita blodkroppar kan göra dig mer känslig för infektioner.
Din läkare kommer att ta blodprov på dig för att kontrollera att du har tillräcklig mängd blodkroppar innan behandling påbörjas och före varje behandlingsomgång.


Obehagskänsla vid injektionsstället under infusionen, 
Feber, darrningar (tremor), mild eller allvarlig trötthet, ont i kroppen, 
Viktförändringar, förlust eller brist på aptit, smakförändringar, förstoppning, 
Huvudvärk, ryggvärk, 
Svullnad av nerverna som leder till dina muskler, nackstelhet, onormal känsla i tungan som kan påverka talet, stomatit/mukosit (ömma läppar eller sår i munnen), 
Buksmärta, 
Onormal blödning inklusive näsblödning, 
Hosta, andningssvårigheter, 
Allergiska reaktioner, hudutslag som kan vara röda och kliande, milt håravfall (alopeci), 
Förändrade resultat av blodprov inklusive onormala leverfunktionsprover


Översikt över Läkemedel