Dakarbazin

DTIC

Biverkningar

Vanliga (1-10%)  • Benmärgshämning

  • Aptitförlust

  • Illamående

  • Kräkningar


Översikt över Läkemedel