Cyklofosfamid Sendoxan

Biverkningar

Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter)  • Aptitlöshet
  • Nedsatt benmärgsfunktion, ökad blödningsbenägenhet p g a nedsatt antal blodplättar (trombocytopeni), blodbrist (anemi)
  • Illamående, kräkningar, diarré
  • Förstoppning, buksmärta
  • Hudutslag, nässelutslag
  • Leverpåverkan
  • Håravfall
  • Inflammation i urinblåsan med blod i urinen
  • Inflammation i ögats bindhinna

 
Översikt över Läkemedel