Cisplatin

Biverkningar


Behandling med CISPLATIN  kan medföra en hög frekvens allvarliga biverkningar. Njurfunktionsnedsättning utgör dosbegränsande biverkan.


Mycket vanliga (>10%)  • Benmärgshämning
  • Illamående och kräkningar
  • Aptitförlust
  • Njurfunktionsnedsättning
  • Hörselnedsättning

Vanliga (1-10%)  • Stickningar i händer och fötter
  • Diarré
  • Saltbalansrubbningar


Översikt över Läkemedel