Caelyx

Biverkningar


Mycket vanliga (>10%) • Rodnande och ömmande händer och fötter
 • Trötthet
 • Håravfall
 • Illamående och kräkning
 • Mun- och halsbesvär
 • Nedsatt aptit

Vanliga (1-10%) • Benmärgshämning
 • Buksmärta
 • Förstoppning
 • Diarré
 • Hudförändringar

 


Översikt över Läkemedel