Bleomycin

Biverkningar


  • Hud och slemhinneförändringar
  • Lungförändringar
  • Temperaturstegring (injektionsdagen)
  • Aptitlöshet
  • Trötthet
  • Illamående och kräkning
  • Slemhinnebesvär
  • Hudförändringar


Översikt över Läkemedel