Adriamycin Doxurubicin

Doxorubicin

Biverkningar
Behandling med Farmorubicin medför en hög frekvens allvarliga biverkningar. Frekvensen och svårighetsgraden av biverkningarna påverkas av dos, infusionshastighet och doseringsintervall. Benmärgshämning är den akut dosbegränsande biverkan men mestadels av övergående natur.


Vanliga (>10%)  • Benmärgshämning  
  • Illamående och kräkningar
  • Munbesvär
  • Håravfall
  • Lokal reaktion

Mindre vanliga (1-10%)
Hjärtbesvär (uppträder först efter mycket långvarig behandling)


 


Översikt över Läkemedel