Mediciner

Här nedan kan du läsa om de vanligaste biverkningarna med olika cellgifter. Biverkningarna indelas i mycket vanliga (fler än 1 person av 10), och vanliga (fler än 1 person av 100). Självfallet är biverkningarna beroende av dosering och även vid eventuell kombination med andra cellgifter.Klicka på det cellgift som du skall behandlas med. Vill du veta mer så läs i FASS: www.fass.se


  Adriamycin Doxurubicin
  Alimta
  Alkeran Melfalan
  Bleomycin
  Caelyx
  Cisplatin
  Cyklofosfamid Sendoxan
  Cytosar
  Dakarbazin
  Eloxatin Oxaliplatin
  Epirubicin Farmorubicin
  Fludara Fludarabine
  Fluoruracil 5FU
  Gemzar
  Holoxan Ifosfamid
  Hycamtin
  Hydrea
  Irinotekan
  Leukeran Klorambucil
  Leukeran Klorambucil
  Leukovorin Calciumfolinate, Isovorin
  Methotrexate Metotrexat
  Mitomycin-C
  Navelbine
  Novantrone
  Oncovin Vinkristin
  Paraplatin
  TAXOL Paklitaxel
  TAXOTERE  Docetaxel
  Temodal
  UFT
  Vepesid Etposid
  Xeloda Capecitabin
  Yondelis
  Zanosar