Länkar

Mer information om läkemedel och hälsa finns på Internet. På den här sidan har vi samlat länkar till ett urval webbplatser.

strålbehandling.se

Denna hemsida riktar sig till dig som skall behandlas med strålbehandling. Målsättningen med informationen är att ge patienter och anhöriga kunskap vad gäller strålbehandling samt även råd och självbehandling vid cancersjukdom. Informationen som fås via länkarna till vänster ges vid vissa onkologkliniker inför start av behandling.

http://www.stralbehandling.com/


   

Cancerfonden

Allt fler lever, och lever längre, med cancer. Ändå satsar staten blygsamma summor på cancerforskning och prevention. Tack vare tusentals givare är Cancerfonden en ledande forskningsfinansiär som delar ut cirka 350 miljoner kronor årligen till cancerforskningen i Sverige.

www.cancerfonden.se


   

Fass.se

Källan till kunskap om läkemedel
www.fass.se