Länkar

Mer information om läkemedel och hälsa finns på Internet. På den här sidan har vi samlat länkar till ett urval webbplatser.

Cancerfonden

Allt fler lever, och lever längre, med cancer. Ändå satsar staten blygsamma summor på cancerforskning och prevention. Tack vare tusentals givare är Cancerfonden en ledande forskningsfinansiär som delar ut cirka 350 miljoner kronor årligen till cancerforskningen i Sverige.

www.cancerfonden.se


   

Fass.se

Källan till kunskap om läkemedel
www.fass.se