Cytostatika vid avancerad cancer

Du har av din behandlade doktor rekommenderats cellgiftsbehandling

Varför?

  • Cellgifter kan ha ihjäl cancerceller och därmed bromsa sjukdomsutvecklingen

N�sta