Välkommen till Cellgiftsbehandling.se

Denna hemsida riktar sig till dig som skall behandlas med cytostatika (=cellgifter).

Informationen som fås via länkarna till vänster ges vid vissa onkologkliniker inför start av behandling.
Du kan själv klicka dig fram.

Målsättningen med informationen är att ge patienter och anhöriga stöd vad gäller ytterligare kunskap samt även råd och självbehandling vid cancersjukdom.

Är du vetgirig så kan du på varje bild klicka på läs mer och önskas ytterligare information så är Cancerfondens hemsida mycket utförlig, www.cancerfonden.se . Där kan du klicka på Om cancer och därefter Cancer och behandling. Där finner du information om varje specifik cancersjukdom samt andra behandlingar, utredningar etc.

Önskar du få kunskap om möjliga biverkningar så klicka påläkemedel högst upp på denna hemsida. Önskas du mer detaljer angående biverkningar finns ytterligare information på www.fass.se